מאיר שקרית

אחת לאחת, הייתי עורך מעט מאוד מילים מהתגובית הזו ב-YNET, הפורטת את ציטוטי שטרית לפרוטות ועונה עליהם.

Leave a Reply