יום זכויות האדם הבינלאומי

זה היום.

הסרט הזה הוא ארה"ב של עד-לא-מזמן:

מחר זה יותר אישי ומקומי.

Leave a Reply