יום הקילט הבינלאומי

היום כולנו סקוטים. שבת שלום!

2 Replies to “יום הקילט הבינלאומי”

Leave a Reply