כבוד למסורת!

אני לא בטוח מאיפה זה הגיע, ואני בטוח שזה היה יכול ללכת יותר רחוק, אבל אין ספק שזה מוצלח גם כמו שזה :-)