על פרטיות וביומטריה בישראל

לבקשת חברים, אני מרכז כמה פוסטים בנושאי החוקים הבאים עלינו לרעה מהחודשים האחרונים:

קלינגר » שקר כלשהו | תעודות זהות חכמות ושלטון החוק וגם הקמת מאגר ביומטרי עשויה לפגוע בסחר החוץ של מדינת ישראל, ואחד על האח הגדול צריך להתפטר | משטרת ישראל צריכה להוכיח שהיא יודעת להשתמש בטכנולוגיות מידע.
עדכון: גם אחד על איך המדינה עושה מכולנו כוכבי ריאליטי.

לשכת עו"ד » מאגר ביומטרי יפגע קשות בפרטיות, גם באתר הלשכה וגם עוד התייחסות.

מיכה שפיר » הכשלון של US-VISIT

דורון אופק » [1984] טביעת האצבע מטביעה לי את החופש .., וגם על המאגר הביומטרי של משרד התחבורה. ואחד על תחזיות בריחת המאגר הביומטרי לידי החיזבאללה.

אפי פוקס » חוק זיהוי ביומטרי: מה שלא דוברר (מפחיד במיוחד, מדגים כמה קל לעבוד על מדידות ביומטריות)

ניצן » מי מפחד מהאח הגדול?

עמרי » Legacy of Omlet

עדו קנר » כמה מילים על חוק הזיהוי החדש

שחר אילן » על הקלות הבלתי נסבלת של הגישה לפנקס הבוחרים.

אנונימוס כלשהוא » מה לענות שאומרים לך שרק פושעים צריכים לפחד מהמאגר הביומטרי בתשובה לברכה שמשווה בין תיוג ביומטרי וסירוס(?!).

(אם פיספסתי משהו שווה, תנו צעקה)