עיניים ל"הם" ו"לא יראו" – המאגר הביומטרי יוקם ללא התנגדות

לפני ימים אחדים כתבתי לשר מיקי איתן כי "כל נוסחא שכובלת זכויות אזרח למאגר היא כניעה ולא פשרה".
דורון דיווח לנו מהכנסת, שועדת המדע ע"ש מאיר שטרית הוא המאגר הביומטרי שמה גז ואישרה תוך ישיבה זריזה של שעתיים את הנוסח סופי של ה"פשרה" – החוק למעשה לא ישונה בצורה דראסטית לפני ההצבעה ביום שני. אם לשאול … להמשיך לקרוא עיניים ל"הם" ו"לא יראו" – המאגר הביומטרי יוקם ללא התנגדות

על אחריות ודמוקרטיה: מתי נתבגר?

"Quis custodiet ipsos custodes?" שאל ג'ובנל – "מי יופקד על המופקדים?", או לרוב מתורגם "מי ישמור על השומרים?". המשפט משקף את אחת הבעיות המרכזיות של החברה האידילית של סוקראטס, ואפלטון מציע לפתור את הבעיה ע"י הנחלת ערכי אלטרואיזם למנהיגים – שיחשבו לרגע קט (קדנציה או שתיים) כי הם מורמים מעם ולכן מוטלת עליהם חובה לשמור … להמשיך לקרוא על אחריות ודמוקרטיה: מתי נתבגר?