שאלות פתוחות, תשובה פתוחה

מחלקת חופש המידע חזרה אלי באיחור ורק עם תשובה אחת (מתוך ה-14 ששלחתי), וזאת למרות שהסברתי למה זה דחוף ולמרות ששילמתי את מחיר השאילתא המלא, שלהבנתי אינני אמור לשלם כאשר השאילתא מתייחסת לפרטיותי ולניהול פרטי האישיים. מאז בקשת המידע חלף למעלה מחודש וחצי, שזה יותר ממה שמצוין בחוק.

נשלח: 18 לפברואר (למעלה מהחודש הנדרש בחוק – ע.א.)

הנדון: פנייתך לקבלת מידע בנושא: מאגר התמונות של רשיונות הנהיגה

במענה לפנייתך בנושא שבנידון, הרייני להשיבך:

1. מאגר התמונות של משרד התחבורה אינו מאגר ביומטרי, לפיכך, החוק המוזכר בפנייתך אינו נוגע למאגר זה.

2. המשרד יוזם צילומי נהגים מכוח תקנה 174א לתקנות התעבורה, בה מצויה גם ההוראה לגבי צילום מחדש לכל מחדש החל מ-1.1.2006.

3. לענין הסרת תמונתך מהמאגר, רשיון הנהיגה הישראלי הרשמי הינו רשיון עם תמונה לכן לא ניתן להסיר את התמונה ולהפיק רשיון מחודש ללא תמונה.

בברכה,
אפרת קילשטוק
מנהלת תחום מידע ומחקר תחבורתי
ממונה על יישום חוק חופש המידע

העתקים:
צ'ארלס סולומון – סמנכ"ל בכיר תכנון כלכלי
עו"ד חוה ראובני – ס. ליועמ"ש
חסידה קופרברג – מנהלת אמ"מ
מינה קליין – אגף אמ"מ

מתבקש אם כך שתשובתי תהיה דומה למדי לתשובתי למחלקת תלונות הציבור, אבל ראשית, הנה מה שאומרת תקנה 147:

רשיון נהיגה ממוחשב
תק' (מס' 4)
תשנ"ד-1994
174א. (א) רשיון נהיגה כאמור בתקנה 173 יהיה בר תוקף רק אם הונפק יחד עם צילום בעלו, על ידי מחשב משרד התחבורה; רשות הרישוי לא תנפיק ולא תחדש רשיון נהיגה אלא כאמור בתקנה זו.
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי להנפיק רשיון נהיגה זמני ובלבד שתוקפו לא יעלה על 180 ימים ויחולו עליו הוראות תקנה 174ב, לפי הענין.
(ג) מבקש רישיון נהיגה לאחר יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) או בעל רישיון נהיגה שרישיונו מחודש במועד הראשון שלאחר המועד האמור, יצטלם לצורך הפקת רישיון הנהיגה על פי תקנה זו, אף אם תמונתו מצויה כבר במחשב משרד התחבורה.

מישהוא ראה ביומטריה פה? איכות מגהפיקסלים גבוהה?

אז הנה התגובה שאשלח לגב' קילשטוק:

(נוסח סופי עודכן במרץ 26, לקח לי רק שלושה שבועות להגיע לזה סוף סוף)

לאפרת קילשטוק וצוות משרדה חג שמח וכשר,

הנדון: שאילתות בנוגע למאגר התמונות הממוחשב בשרד התחבורה

1. במכתבך האחרון מיום 18/2/2010 ציינת שהמאגר אינו ביומטרי, אך העובדות מצביעות לכיוון ההיפך הגמור. למעשה מנוהל פה מאגר ביומטרי ללא גיבוי בחוק או בתקנות. ראיות לכך אני מצרף בסוף מכתב זה (נספח ב' להלן), כפי שהן מוצגות באתר משרד התחבורה, משרד ראש הממשלה ומשרד בטחון הפנים.

2. קראתי את תקנה 174, לא מצוין שם כי על משרד התחבורה לנהל מאגר תמונות, לא כל שכן באיכות ביומטרית, איך לנהל אותו ועם מי מותר לחלוק אותו. משמע שאין כל גיבוי חוקי לצורה שבה מתנהל המאגר ביום, לפי הבנתי המועטה במשפטים, אבל שני עורכי דין שבהם נועצתי אף הסכימו עימי.

אם המידע מהמאגר ידלוף לידי גופים פרטיים, במיוחד גופי פשע או טרור, מדובר באסון שלא ניתן להשיבו, ולכן פירטתי את שאלותי. 14 סעיפים היו בשאילתא, אך לא קיבלתי תשובה אף לאחד מהם (ראו נספח א' בסוף מכתב זה). מדובר בעיני במידע שחייב להופיע באתר המשרד ובדו"ח השנתי של משרדך.

3. לשאלת הצילום, לא שאלתי לגבי קבלת רשיון ללא צילום, ביקשתי לקבל רשיון עם התמונה הישנה, שתוחלף תמונתי בתמונה בעלת רזולוציה נמוכה יותר, ולחילופין אם אין אפשרויות כאלו, האם תוסר תמונתי מהמאגר אם אוותר לחלוטין על רשיוני, ועל זכויותי לנהוג כאזרח חופשי אך החרד לפרטיותו?

4. לאור האמור לעיל אבקש שתאותו לתת לבעיה המוצגת כאן מעט יותר משקל ובדיקה קצת יותר מעמיקה. הצגתי 14 סעיפים בשאילתא (נספח א' דלהלן), שילמתי את אגרת חופש המידע, אך לא קיבלתי התייחסות אפילו לאחד מהם.

בברכה,
עירא אברמוב.
העתקים:

* צ'ארלס סולומון – סמנכ"ל בכיר תכנון כלכלי
* חסידה קופרברג – מנהלת אמ"מ
* אורית קרופ, לשכת מבקר משרד התחבורה
* התנועה לזכויות דיגיטליות
* עו"ד אבנר פינצ'וק, האגודה לזכויות האזרח
* המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים
* הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים
* האינטרנט

לצערי אין לי את כתובתה של היועמ"ש עו"ד חוה ראובני, אודה לכן אם תעבירו את העתק המכתב גם אליה.

15 תגובות בנושא “שאלות פתוחות, תשובה פתוחה”

  1. לפי התשובות החכמות שאתה מקבל למכתבים שלך, נדמה לי שהמכותבים לא מבינים דבר מאוד פשוט- מה ההבדל בין מאגר תמונות ביומטרי למאגר לא ביומטרי. במקרה זה עליך להוסיף נספח המסביר זאת גם עבורם וגם עבור הקוראים. מושגים כמו רזולוציה ואיכות ביומטרית הם כמו סינית עבור רוב האוכלוסיה.

   1. אם רק היה לי זמן פנוי להסביר את כל זה.

    אבל כיון שיש בידי תשובות אחרות שניתנו על ידי גורמים נוספים, אני יודע בדיוק שהם יודעים מה שהם טוענים שאינם יודעים…

 1. ישר כח

  מאגר ביומטרי היום = מאגר תמונות.
  זאת אומרת, ברגע שיש מאגר תמונות – התוכנות הם אלו ש'הופכות' אותם ל'מידע ביומטרי'…
  זו שאלה פשוטה –
  האם מאגר תמונות (פרצופים) דיגיטלי הוא מאגר ביומטרי?
  התשובה היא – כן!
  ובוודאי שכך הוא המקרה עם מאגר רשיונות הנהיגה – והדבר אף מוצהר בגלוי באתר של משרד התחבורה ומשרדי ממשלה נוספים.

  אינני יודע מהי ההתנסחות המשפטית לגבי זה…
  ראוי כמובן שתהיה חקיקה ברורה בנושא.
  אבל זה יכול אולי להסביר את ההכחשה של הגברת קילשטוק.

  מהעיתונות בנוגע לחברות הזכו במכרז משרד התחבורה לצילום הרשיונות:

  http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=115586

  http://www.thepeople.co.il/_DailyMaily/ItemClean.asp?ArticleID=4736&Vol=134&SearchParam=&CategoryID=72

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3233962,00.html

  http://www.mot.gov.il/Public/Dover/Dover1060.pdf

  http://www.mot.gov.il/wps/wcm/resources/file/eb7de7464597c16/resource.pdf

 2. נראה שהיה פה פוסט מוצלח! שלושה משיבים חדשים בבלוג, שניים מהם שושואיסטים החרדים לפרטיותם ולא סומכים עלי אפילו עם כתובת מייל אמיתית! (זה בסדר, חבר'ה, אני לא נעלב. אולי במצב אחר הייתי עושה כמוכם)

  לגבי הלינקים של חואן: ברור שהצילום הוא ביומטרי והרשיון הוא ביומטרי, אבל המאגר? חלילה וחסה. (טוב, ברור שיש כאן גם כתב שניסח את זה יצירתית).

  לגבי דבריו של הדובר עובדיה, גם לו שלחתי מכתב ולא קיבלתי אף תשובה.

  את הנוסח דלעיל לקילשטוק כמו את הנוסח לתלונות הציבור מהפוסט הזה אני אשלח בשעות הקרובות אם לא יהיו עוד הערות על הנוסח.

  תודה על התמיכה, חברים 🙂

  1. סליחה אם לא הבהרתי את הנקודה שלי מספיק ברור.

   אני מסתכל קדימה על התמונה הרחבה שמצטיירת לגבי העתיד הקרוב,
   ומבחינתי מאגרי תמונות הם מאגרים ביומטריים, אולי לא כרגע, לכן באמת הייתי צריך לומר מאגרים ביומטריים בפוטנציה
   אבל מה שמפריד ביניהם למאגר ביומטרי בקיצור נמרץ , הוא אישור, ולחיצה על כפתור.
   מרחק פעוט, והאצבע קלה על ההדק..

   ככל שהטכנולוגיה משתכללת לא צריך רזולוציה מאד גבוהה בשביל זיהוי.
   וברגע שיש לך תמונה + שם, זה כל מה שצריך…
   ואתה כבר יכול לחבר את מצלמות ה"אבטחה" לתוכנה שתתחיל לזהות פרצופים.

   לכן אם מסתכלים מעט קדימה,
   מאגרי התמונות של היום יהפכו (וזאת המגמה) בסופו של דבר למאגרים הביומטרים של מחר,
   וזאת בלחיצת כפתור חד צדדית.

   זה שזה לא מיושם היום, או אומרים לנו שזה לא מיושם,
   לא אומר כלום על מחר, במיוחד כשזאת המגמה הממשלתית המוצהרת בעולם כולו, לא רק בארץ.

   האם רשת פייסבוק למשל היא מאגר ביומטרי? (בין היתר)
   לראיתי כן.

   http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3854697,00.html
   http://www.dailymail.co.uk/news/article-1254537/Facial-recognition-phone-application-described-stalkers-dream.html
   http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3760209,00.html
   http://blog.face.com/2009/03/31/facecom-voted-best-of-show-techonomy/

 3. ידידי,

  כרגיל נהנה לקרוא את שאתה כותב ואת ההנסחויות הבהירות שלך.
  לטעמי המכתב צריך להיות ממוען לעוד שני נמענים:
  1. מבקר המדינה
  2. גדעון רייכר, שאוהב לעשות מטעמים מרשויות שלא עונות, ועוד אחרי ששילמת את מיטב כספך בעבור השרות.

  ומשהו אחר, אם אכן יש בנמצא מאגר לא חוקי (כך אתה מציגו) הרי יש עילה לבג"צ? האם אני מחסיר משהו?

 4. מבקר המדינה יהיה אחת הכתובות הבאות לפניה. בג"ץ אני לא יכול להגיש בוואקום בלי תמיכה של עוד גורמים (משפטית וכלכלית) אבל אולי גם זה עוד יבוא.

 5. אם כבר קוראים שיוצאים מהקליפה, הרשה לי לנצל את ההזמדנות ולומר-
  הדברים שמפריעים לך מפריעים גם לי [מהכורסא, גיחי], ואני פשוט מלאת הערצה ותדהמה למול הסבלנות האינסופית שלך בתקשורת מול הגופים האטומים והמטומטמים והשקרנים-בפרצוף האלה.
  אותי זה מרתיח ממול המחשב, אתה מקדיש זמן לניסוח ולשטיחת הכשלים שלהם בפניהם.
  ישר כוח, עלה והצלח, ועוד מיני ברכות שאומרים במצבים מסוג זה.

  לפחות אין לי רשיון..

 6. מאגר ביומטרי הנו מאגר מידע שמאפשר למערכת ממוכנת לבצע, באופן ממוכן באמצעות מחשב ותוכנה מתאימה, פעולות של זיהוי (Identification) ו/או אימות זהות (Verification or Authentication). אותו מאגר תמונות – כאשר הוא משמש אותנו אך ורק לביצוע אותן פעולות באופן אנושי (בעין האנושית בלבד) אינו מהווה מאגר ביומטרי. דהיינו – המדובר בהבדל בין פוטנציאל לבין מימושו.

  אין כל ספק שבמאגר של משרד הרשוי יש פוטנציאל ביומטרי, גם אם התמונות הן באיכות נמוכה.

  וגם אם משרד הרישוי כשלעצמו אינו עושה (עדיין) שימוש ביומטרי במאגר – הרי הגעתו לידיו של גורם אחר תאפשר לאותו גורם לעשות בו שימוש ביומטרי.

  ההתחכמות (או חובר ההבנה) נובעים אולי מהעובדה שמאגרי טביעות אצבע או דגימות קשתית עין נועדו מלכתחילה אך ורק לשימוש ביומטרי (הם חסרי ערך לחלוטין ללא יכולת עיבוד ביומטרי) ואילו מאגר של תמונות פנים, שאולי נועד מלכתחילה לשימושים שאינם ביומטריים, מאפשר מעצם טבעו גם שימוש ביומטרי.

 7. נמי, הערצה? נו טוב, זה לא עלה לי בכל כך הרבה שעות והשקעה, סתם עצבים וחרדה חולפת, והחלטה של "לפחות אני אולי אפגע, אבל אשמור לעצמי את הזכות לומר "אמרתי לכם"…

  ארנון, תודה על הניסוח הקולע. אומץ, אני מקווה שזה בסדר מבחינתך 🙂

  והתמונות שבידי המשרד הן לדעתי 2-4 מגהפיקסל, מספיק מדויק בשביל הרבה מאוד מידע לזיהוי…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *