Discover Islay Website

אתר תיירות חדש לאיילה, קראתי הרגע את ההכרזה בבלוג של "איילה-אינפו", ביחד עם עוד מטר לינקים למידע עם האי, בעיקר אבל לא רק לתיירים. אם אתם מארגנים עליה לרגל, הנה ריכוז טוב של לינקים ותמונות…

Leave a Reply