Cars זוכה בגלובוס הזהב

לאסטר בראיון ראשון אחרי הזכיה, השואלת הראשונה היא כנראה עיתונאית הקולנוע הכי מנותקת מתעשיית הקולנוע ששמעתי. לשמוע ולא להאמין.

Leave a Reply